Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego - postępowanie w sprawie stwierdzenia w drodze decyzji, że dz. 48/4, obr. 01-02 Konstancin-Jeziorna stała się własnością Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Sadowa)