Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego o nabyciu przez gminę Konstancin-Jeziorna prawa własności działki nr ew. 62 z obrębu 01-05 Konstancin-Jeziorna - ul. Królewska