Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego o nabyciu przez gminę Konstancin-Jeziorna prawa własności działki nr ew. 78 z obrębu 03-09 Konstancin-Jeziorna - ul. Niecała