Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego o nabyciu przez Gminę Konstancin-Jeziorną prawa własności działki nr ew. 13/4 z obrębu 03-27 Konstancin-Jeziorna zajętej pod drogę gminną - ul. Kościelna