Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego o nabyciu przez Gminę Konstancin-Jeziorną prawa własności działki nr ew. 123/1 z obrębu 01-26 Konstancin-Jeziorna zajętej pod drogę gminną - ul. Śniadeckich