Obwieszczenie o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej od ul. Słonecznej do ul. Kolejowej wzdłuż działki o

OBWIESZCZENIE STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia  10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1496) zawiadamia, że w dniu 15 grudnia 2017 r. została wydana decyzja Starosty Piaseczyńskiego nr 25/2017 (nr rej. ARB.6740.1.4.2017.KK) o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie drogi gminnej od ul. Słonecznej nr adm. 43 i nr adm. 47 do ul. Kolejowej wzdłuż działki o nr adm. 5 w miejscowości Stara Iwiczna, w gminie Lesznowola, w powiecie piaseczyńskim, w województwie mazowieckim.
Działki inwestycyjne w jednostce ewidencyjnej 141803_2 Lesznowola:
działki w liniach rozgraniczających projektowanej drogi
:
- przeznaczone pod realizację inwestycji drogowej, drukiem wytłuszczonym podano nr działek pod przejęcie przez jednostkę samorządu terytorialnego – Gminę Lesznowola, w nawiasach podano nr działki po podziale, a po średniku nr działek
po podziale poza projektowanym pasem drogowym pozostające przy aktualnym właścicielu, oznaczone wg katastru numerami:
obręb Stara Iwiczna: 106/20; 106/9; 213; 103; 106/13; 106/12; 100/7 (100/14; 100/15); 108/15 (108/16, 108/17; 108/18); 110/2 (110/5; 110/6); 110/1 (110/3; 110/4); 107/1 (107/3; 107/4); 111 (111/1; 111/2); 106/26 (106/65; 106/66); 106/30 (106/73; 106/74); 106/29 (106/71; 106/72); 106/27 (106/67; 106/68); 102 (102/1; 102/2); 101 (101/1; 101/2); 100/4 (100/10; 100/11); 100/5 (100/12; 100/13); 100/1 (100/8; 100/9); 104/2 (104/3; 104/4); 106/3 (106/75; 106/76); 106/11 (106/69; 106/70);

działki poza liniami rozgraniczającymi projektowanej drogi:
- w nawiasie działka przed podziałem, przed nawisem działka powstała z podziału:
- przeznaczone pod budowę i przebudowę sieci uzbrojenia terenu:
obręb Stara Iwiczna
: 104/1; 63/18; 61; 117/4; 104/4 (z dz. 104/2); 100/9 (z dz. 100/1); 100/13 (z dz. 100/5); 106/76 (z dz. 106/3); 106/31; 101/2 (z dz. 101); 102/2 (z dz. 102);
- przeznaczone pod przebudowę drogi innej kategorii:
obręb Stara Iwiczna: 63/18
- przeznaczone pod rozbiórkę budynków garażowych (2 szt.):
obręb Stara Iwiczna: 100/13 (z dz. 100/5).
Z treścią decyzji nr 25/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. na realizację inwestycji drogowej można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno, informacja w kancelarii Wydziału Architektoniczno-Budowlanego, od pon. do pt. w godzinach 8-16.
Od ww. decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego, za moim pośrednictwem, (Starosta Piaseczyński, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno), w terminie 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Nr rej. ARB.6740.1.4.2017.KK

Starosta Piaseczyński
Wojciech Ołdakowski

Wytworzył:
Karolina Krempa
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2017-12-20 14:41:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2017-12-20 14:49:47)