Modernizacja Zespołu Szkół przy ul. Mirkowskiej 39 w Konstancinie-Jeziornie