Informacja z otwarcia ofert z dnia 24.01.2018 r w postępowaniu przetargowym pn.: Sukcesywne dostawy soli kamiennej drogowej do zimowego utrzymania dróg w ilości 1000 ton