Informacja z otwarcia ofert z dn. 25.01.2018 r. w postępowaniu przetargowym pn.: Sukcesywne dostawy oleju napędowego w ilości 80 m3