Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek w m. Ruda, gm. Tarczyn w związku z opracowywaniem dokumentacji projektowej dla drogi ekspresowej S-7