Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. ewid. 143 ul. Polna obr. 0008 Chylice