Informacja do wszystkich Wykonawców wraz z modyfikacją SIWZ w postępowaniu przetargowym pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 2826W, ul. Wiekowej Sosny w Zalesiu Górnym"