Dostawa używanego walca drogowego stalowego, wibracyjnego, samojezdnego o masie do 8 ton