Dostawa używanego samochodu ciężarowego trzyosiowego z hydroburtą i trzystronnym wywrotem