Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 11.12.2018r w postępowaniu przetargowym pn.: Dostawa używanego walca drogowego stalowego, wibracyjnego, samojezdnego o masie do 8 ton