Dostawy środków dezynfekcyjnych do Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii