Informacja z otwarcia ofert z dnia 18.03.2019r w postępowaniu przetargowym pn.: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków