Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 04.04.2019r w postępowaniu przetargowym pn.:Przebudowa budynku po byłej jednostce wojskowej w Górze Kalwarii wraz ze zmianą sposobu użytkowania z biurowego na biurowo-usługowy na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej, wraz z urządzeniami oraz rozbiórka ogrodzenia