Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 05.04.2019r w postępowaniu przetargowym pn.: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków