Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 16.05.2019r w postępowaniu przetargowym pn.: Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna