Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn.: "Sukcesywne dostawy kruszyw do realizacji drogowych zadań inwestycyjnych i z zakresu bieżącego utrzymania dróg"