• plik doc - Ogłoszenie o zamówieniu.doc Ogłoszenie o zamówieniu.doc
  (93 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Małgorzata Bąk
  (2019-07-04 09:43:45)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - SIWZ.doc SIWZ.doc
  (528 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Małgorzata Bąk
  (2019-07-04 09:44:02)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - Załącznik nr 1 - Formularz oferty.doc Załącznik nr 1 - Formularz oferty.doc
  (104 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Małgorzata Bąk
  (2019-07-04 09:44:21)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc
  (222 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Małgorzata Bąk
  (2019-07-04 09:44:23)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania.doc Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania.doc
  (226.5 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Małgorzata Bąk
  (2019-07-04 09:44:25)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.doc Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.doc
  (223 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Małgorzata Bąk
  (2019-07-04 09:44:26)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - Załącznik nr 5 - Zobowiązanie innych podmiotów na podstawie art. 22a ustawy Pzp.doc Załącznik nr 5 - Zobowiązanie innych podmiotów na podstawie art. 22a ustawy Pzp.doc
  (224.5 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Małgorzata Bąk
  (2019-07-04 09:44:27)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - Załącznik nr 6 - Informacja o podwykonawcach.doc Załącznik nr 6 - Informacja o podwykonawcach.doc
  (220.5 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Małgorzata Bąk
  (2019-07-04 09:44:29)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - Załącznik nr 7 - ogólne warunki dla umów na wykonanie robót budowlanych.doc Załącznik nr 7 - ogólne warunki dla umów na wykonanie robót budowlanych.doc
  (139 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Małgorzata Bąk
  (2019-07-04 09:44:30)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - Załącznik nr 8 - projekt umowy.doc Załącznik nr 8 - projekt umowy.doc
  (132.5 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Małgorzata Bąk
  (2019-07-04 09:44:49)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - Załącznik nr 9 - Wykaz robót.doc Załącznik nr 9 - Wykaz robót.doc
  (39 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Małgorzata Bąk
  (2019-07-04 09:44:51)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik doc - Załącznik nr 10 - Wykaz osób.doc Załącznik nr 10 - Wykaz osób.doc
  (34 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Małgorzata Bąk
  (2019-07-04 09:44:52)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Załącznik nr 11 -Opis przedmiotu zamówienia.docx Załącznik nr 11 -Opis przedmiotu zamówienia.docx
  (20.57 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Małgorzata Bąk
  (2019-07-04 09:44:53)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik docx - Załącznik nr 12 - STWiORB.docx Załącznik nr 12 - STWiORB.docx
  (22.43 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Małgorzata Bąk
  (2019-07-04 09:44:54)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 12.07.2019r.pdf Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 12.07.2019r.pdf
  (35.48 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Małgorzata Bąk
  (2019-07-12 09:02:17)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Informacja z otwarcia ofert z dnia 19.07.2019r.pdf Informacja z otwarcia ofert z dnia 19.07.2019r.pdf
  (52.77 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Małgorzata Bąk
  (2019-07-19 13:07:08)
  Ostatnio zmodyfikował:
 • plik pdf - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
  (69.22 KB)
  Wytworzył:
  Udostępnił:
  Patryk Łukasiuk
  (2019-08-01 09:40:46)
  Ostatnio zmodyfikował:

 • DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki   ZAMKNIJZamknij