Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 12.07.2019r w postępowaniu przetargowym pn: Frezowanie nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych w ramach realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych