Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego pn.: "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków"