Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (pdf Program do pobrania >>>) realizowany jest do 31 grudnia 2020 r. ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Celem Programu jest pomoc osobom niepełnosprawnym w codziennych czynnościach poprzez wprowadzenie usługi asystenta.

Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe – Kancelaria w Sali Obsługi Mieszkańca
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
tel. 22 756 62 46
Godziny pracy: poniedziałek – piątek - 8.00 - 16.00

OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA ZAINTERESOWANA USŁUGĄ ASYSTENTA:
Składa kartę zgłoszenia wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - doc KARTA zgłoszenia do pobrania >>>

Ważne: Osoba niepełnosprawna może samodzielnie wybrać asystenta (spełniającego wymagania).
Ważne: korzystanie z usług asystenta osobistego będzie bezpłatne dla osoby niepełnosprawnej.

pdf Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KANDYDAT NA ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ MUSI POSIADAĆ:
- dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej
lub
- wykształcenie przynajmniej średnie i co najmniej roczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Kandydat na asystenta zostawia kserokopię dokumentu potwierdzającego spełnienie powyższych kryteriów i kontakt do siebie (telefon).
Starostwo Powiatowe skontaktuje się z kandydatami i podpisze umowy zlecenia.


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2020-02-20 15:40:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2020-09-08 15:08:02)