Ogłoszenie Starosty Piaseczyńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - dz. 504/1, obr. Bogatki. gm. Piaseczno