Plan pracy Rady Powiatu

XLVI sesja Rady Powiatu

XLVI sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego odbędzie się w czwartek 19 kwietnia o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14
.

Program sesji zawiera następujące sprawy:

1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
2) przyjęcie porządku obrad,
3) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o odwołanie Starosty,
4) pytania do Starosty,
5) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
6) głosowanie Uchwały w sprawie odwołania Starosty,
7) ogłoszenie wyniku głosowania,
8) zamknięcie sesji rady Powiatu Piaseczyńskiego.

----------------------------------------

XLVII sesja Rady Powiatu

XLVII sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego odbędzie się w czwartek 19 kwietnia o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14
.

Program sesji zawiera następujące sprawy:

1) otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności,
2) przyjęcie porządku obrad,
3) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego 4) zabudowanej nieruchomości położonej w Piasecznie przy ul. Czajewicza 1a w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Piaseczno,
4) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/3/15 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 24 września 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Piaseczyńskiego,
5) zamknięcie sesji.
 

Wytworzył:
Maciej Michalski
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2009-12-30 15:26:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2018-04-17 08:27:27)