Zawiadomienie o najbliższej sesji

XXIX sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego odbędzie się 1 grudnia 2020 r. (wtorek) w trybie zdalnym. Rozpoczęcie obrad o godz. 9:00.

Program sesji zawiera następujące sprawy:
1. otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności,
2. przyjęcie porządku obrad,
3. przyjęcie projektu protokołu z XXVIII sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
4. złożenie sprawozdania przez Starostę z wykonania uchwał Rady i pracy Zarządu,
5. złożenie sprawozdania przez Przewodniczącego z prac Rady za okres między XXVIII a XXIX sesją Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
6. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego,
7. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok,
8. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/3/20 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 2 lipca 2020 roku w sprawie emisji obligacji,
9. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Rady Powiatu Piaseczyńskiego na zawarcie porozumienia z Powiatem Grójeckim w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego,
10. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Rady Powiatu Piaseczyńskiego na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
11. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Piaseczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok,
12. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem Powiatu Piaseczyńskiego,
13. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Piasecznie przy ul. Elektronicznej 4,
14. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/4/20 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Piaseczyńskiego w 2020 roku.
15. interpelacje, zapytania i wnioski Radnych,
16. oświadczenia Radnych,
17. wystąpienia osób niebędących Radnymi,
18. zamknięcie sesji.

Materiały do rozpatrzenia na sesji dostępne są tutaj >>>

Transmisja z sesji dostępna będzie "na żywo" w trakcie jej trwania na kanale powiatu piaseczyńskiego w serwisie www.youtube.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Terminy Sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego w 2020 roku

23 stycznia (czwartek)
27 lutego (czwartek)
26 marca (czwartek)
23 kwietnia (czwartek)
21 maja (czwartek)
25 czerwca (czwartek)
27 sierpnia (czwartek)
24 września (czwartek)
22 października (czwartek)
19 listopada (czwartek)
17 grudnia (czwartek)

(Planowane godziny posiedzeń sesji będą ustalane na bieżąco w zależności od zakresu tematyki rozpatrywanej przez Radę Powiatu Piaseczyńskiego)
Wytworzył:
Włodzimierz Rasiński
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2009-12-30 15:26:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2020-11-24 13:10:33)