Plan pracy Rady Powiatu

XLI sesja Rady Powiatu

XLI sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego odbędzie się w poniedziałek 8 stycznia o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14.

Program sesji zawiera następujące sprawy:
1) otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności,
2) przyjęcie porządku obrad,
3) rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego,
4) rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok,
5) rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na części działki ewid. nr 52/2, obr. 19 m. Piaseczno,
6) rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego zabudowanej nieruchomości położonej w Wilczej Górze, gm. Lesznowola,
7) rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego nieruchomości składającej się z działek o numerach ewid. 24/7 i 29/13 z obrębu 9-02 m. Góra Kalwaria,
8) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Członka Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego,
9) interpelacje, zapytania i wnioski Radnych,
10) oświadczenia Radnych,
11) wystąpienia osób niebędących Radnymi,
12) zamknięcie sesji.

 

Wytworzył:
Maciej Michalski
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2009-12-30 15:26:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2018-01-02 11:40:38)