Zawiadomienie o najbliższej sesji

 
XIX sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego odbędzie się 27 lutego 2020 r. (czwartek) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14. Początek obrad o godz. 16.30.
 
Program sesji zawiera następujące sprawy:
1. otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności,
2. przyjęcie porządku obrad,
3. przyjęcie projektu protokołu z XVI sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
4. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Piaseczyńskiego,
5. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok,
6. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Piaseczyński za 2019 rok,
7. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu piaseczyńskiego, od dnia 1 września 2019 roku,
8. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru wyłączenia z Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 i zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1,
9. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru wyłączenia z Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie Technikum Nr 1,
10. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie,
11. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Powiat Piaseczyński w roku szkolnym 2020/2021,
12. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu Piaseczyńskiego dotyczącej wyrażenia zgody na odwołanie darowizny na rzecz Gminy Prażmów zabudowanej nieruchomości położonej w Prażmowie przy ul. Ryxa 41,
13. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Komisji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
14. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Powiatu Piaseczyńskiego,
15. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości diet oraz zasad ich wypłacania radnym Powiatu Piaseczyńskiego,
16. złożenie sprawozdania przez Starostę z wykonania uchwał Rady i pracy Zarządu,
17. złożenie sprawozdania przez Przewodniczącego z prac Rady za okres między XVIII a XIX sesją Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
18. interpelacje, zapytania i wnioski Radnych,
19. oświadczenia Radnych,
20. wystąpienia osób niebędących Radnymi,
21. zamknięcie sesji.

Materiały do rozpatrzenia na sesji Rady Powiatu dostępne są tutaj >>>
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Terminy Sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego w 2020 roku

23 stycznia (czwartek)
27 lutego (czwartek)
26 marca (czwartek)
23 kwietnia (czwartek)
21 maja (czwartek)
25 czerwca (czwartek)
27 sierpnia (czwartek)
24 września (czwartek)
22 października (czwartek)
19 listopada (czwartek)
17 grudnia (czwartek)

(Planowane godziny posiedzeń sesji będą ustalane na bieżąco w zależności od zakresu tematyki rozpatrywanej przez Radę Powiatu Piaseczyńskiego)
Wytworzył:
Włodzimierz Rasiński
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2009-12-30 15:26:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2020-02-20 15:16:33)