Remont chodnika przy ul. Postępu w Zgorzale (strona zachodnia), gm. Lesznowola