Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy wraz ze zmianą przeznaczenia warsztatów szkolnych przy ul. Czajewicza 20 w Piasecznie