Dostawa pieluchomajtek i rękawic jednorazowych dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie