Sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego

KARTA USŁUGI
 
Sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego
 
Podstawa prawna:
1. Art. 23 ust. 1 pkt. 7, art. 32 ust. 1a i 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.)
3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495)
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Zwrotów i Odszkodowań
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
 
Sposób załatwienia sprawy:
Akt notarialny.
 
Wymagane dokumenty:
Wniosek, który winien zawierać oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów i budynków oraz wg księgi wieczystej, która ma być sprzedawana jej użytkownikowi wieczystemu.
Załączniki:
- aktualny odpis z księgi wieczystej,
- aktualny wypis z rejestru gruntów i budynków,
- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Opłaty:
Zwolnione z opłaty skarbowej.
 
Czas rozpatrywania sprawy:
Ok. 6 miesięcy.
 
Tryb odwoławczy:
Brak.
 
Dodatkowe informacje:
Na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego wymagana jest zgoda Wojewody Mazowieckiego.
Wytworzył:
Iwona Krasowska
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2006-12-21 11:51:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2019-09-19 15:47:20)