Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

KARTA USŁUGI

Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 07.04.1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2017 r. poz. 210)
 
Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatowe
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno,
Biuro Promocji
tel. 22 756 61 91
Godziny pracy: poniedziałek – piątek - 8.00 - 16.00.
 
Wymagane dokumenty:
- wniosek o rejestrację stowarzyszenia (doc wniosek do pobrania)
- protokół z zebrania założycielskiego wraz z podjętymi uchwałami (w szczególności dot. przyjęcia regulaminu działalności, wyboru władz stowarzyszenia oraz siedziby stowarzyszenia),
- regulamin działalności stowarzyszenia podpisany przez członków założycieli na każdej z jego stron, określający: cel, teren i środki działania, adres siedziby stowarzyszenia zwykłego,
- listę założycieli stowarzyszenia zwykłego (co najmniej trzy pełnoletnie osoby) zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli,
- imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu,
- imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ.
 
Opłaty
Zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji – 17 zł
Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest burmistrz. 

Nr rachunku bankowego Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)

Czas załatwienia sprawy
7 dni
 
Dodatkowe informacje
Konieczność osobistego odebrania zaświadczenia o działalności stowarzyszenia zwykłego przez przedstawiciela, członka zarządu lub osobę upoważnioną.

 

Wytworzył:
Joanna Grela
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2006-12-21 12:31:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2021-01-15 13:55:33)