Sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa

KARTA USŁUGI

Sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa
 
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. Nr 23, poz. 2126 z późn. zm.)
 
Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatowe
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno,
pok. 104, tel. 22 756 62 49,
Godziny pracy: poniedziałek – piątek - 8.00 - 16.00.
 
Sposób załatwienia sprawy
wydanie decyzji
 
Wymagane dokumenty:
- wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok (pdf wzór wniosku do pobrania),
- w przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej,
- akt zgonu przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego,
- zaświadczenie z cmentarza o możliwości pochówku,
- oświadczenie podmiotu uprawnionego o poniesieniu kosztów pochówku.
 
Opłaty
Zwolnione z opłat skarbowych.
 
Czas załatwienia sprawy
3 dni
 
Dodatkowe informacje
Konieczność osobistego odebrania decyzji zezwalającej na sprowadzenie zwłok lub szczątków z obcego państwa.
Wytworzył:
Mariola Murakowska
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2006-12-21 12:48:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2019-08-13 13:10:05)