Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych / stowarzyszeń kultury fizycznej / uczniowskich klubów sportowych

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH /  STOWARZYSZEŃ KULTURY FIZYCZNEJ / UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH

I. Podstawa Prawna
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715), Ustawa z dnia 07.04.1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2017 r. poz. 210), Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635).

II. Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
Biuro Promocji
tel. 22 756 61 91
j.grela@piaseczno.pl
Godziny pracy: poniedziałek - piątek - 8.00 - 16.00.

III. Sposób załatwienia sprawy
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji wydawane jest po weryfikacji dokumentów znajdujących się w ewidencji.

IV. Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wydanie wyciągu z ewidencji stwierdzający, że podany do wiadomości organu ewidencyjnego skład osobowy i funkcyjny zarządu wybranego na ostatnim walnym zebraniu nie uległ zmianie. Wniosek może być przesłany mailem.
2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
3. W przypadku zmian w składzie zarządu należy dołączyć Protokół z walnego zebrania stwierdzający podjęcie uchwał w sprawie wyboru nowego zarządu.

V. Opłaty
17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest burmistrz. 
Nr rachunku bankowego Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)

VI. Czas załatwienia sprawy
7 dni
 
Wytworzył:
Joanna Grela
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2007-03-15 10:50:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2021-01-15 14:05:51)