Odpowiedź na zapytanie do siwz z dnia 30.07.2008 r. w postępowaniu przetargowym na Przebudowę i budowę drogi Nr 2838W w Głoskowie do drogi wojewódzkiej Nr 722 oraz przebudowę drogi Nr 2836W na odcinku od ul. Głównej do ul. Millenium. Etap I ? Przebudowa ul. Millenium na odcinku od ul. Radnych do szkoły.