Odpowiedź na zapytanie do siwz z dnia 07.10.2008 r. w postępowaniu przetargowym na Przebudowę budynku przy ul. Ks. Sajny 2b w Górze Kalwarii dotyczące przygotowania mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo wychowawczych