Podstawy prawne działania powiatu


Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym

(Dz. U 2016, poz. 814)

TREŚĆ USTAWY


Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa

(Dz. U. nr 96, poz. 603 z dnia 28 lipca 1998 r.)


TREŚĆ USTAWY


KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 kwietnia 1997 r.

ROZDZIAŁ VII - TREŚĆ

 

EUROPEJSKA KARTA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
sporządzona w Strasburgu
dnia 15 października 1985 r.

TREŚĆ KARTY

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2016-08-08 08:49:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2016-08-08 08:55:05)