Dostawy wypełniacza kamiennego do mas bitumicznych - mączki wapiennej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie