Ogłoszenie Starosty Piaseczyńskiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym


Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity w Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.) Starosta Piaseczyński ogłasza, co następuje:

Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczona została do oddania w dzierżawę nieruchomość z obrębu 11 m. Piaseczno, stanowiąca działki ew. nr 7/7 i 7/8, opisana dokładnie w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę - stan na 10 lutego 2009 r.

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2009-02-13 15:25:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2009-02-13 15:27:23)