Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na okres do 30.09.2010 r.


Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego informuje, iż na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu zamieszczony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 30.09.2010 r.

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2009-03-18 08:24:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2009-03-18 08:25:15)