Wybór najkorzystniejszej oferty - sukcesywna dostawa kruszyw wapiennych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
Ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno
tel./fax. (022) 756-24-80
tel. (022) 756-24-82

oznaczenie sprawy: 10/KDM/2009    
Sprawa: Sukcesywna dostawa kruszyw wapiennych
 
Tryb: Przetarg nieograniczony

Zamawiający informuje, iż w w/w postępowaniu przetargowym wpłynęło 10 ofert, złożonych przez następujących oferentów:

l.p.
oferty
Nazwa oferenta
Suma punktów
1
Fetra sp. z o.o.
ul. Matuszewska 14
03-876 Warszawa
89,47
2
P.H.U TRANSWAL
Waldemar Węgier

Jastrzębska 10/1

05-500 Piaseczno

94,72
3
ZAKOP sp. z o.o.
Mgr inż. Henryk Żak
ul. Kwiatkowskiego 5 lok.1
03-984 Warszawa
96,23
4

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe

ALFA-NORMA Sp. z o.o.
ul. Nowy Służew 16
Warszawa 02-699
89,78
5

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe

Rembert sp. z o.o.
ul. Bokserska 77
02-690 Warszawa
-------------------------
6
Usługi Transportowe

Sprzedaż Materiałów Budowlanych

Jacek Gajda
ul. Palmowa 1
97-300 Piotrków Trybunalski
96,81
7
STD Jarosław Dąbrowski
05-831 Wola Krakowiańska 38D
100
8
SAS-BUD Kamil Sasin
ul. Chopina 24
05-822 Milanówek
97,66
9
ADAMS-TRANS
Przemysław Adamczyk
Maków, ul. Sporna 8
26-640 Skaryszew
94,66
10

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe DAW-TRANS

Sławomir Podstawka
26-085 Miedziana Góra,
Kostomłoty I 270
Oferta wniesiona po czasie
 

Zamawiający zawiadamia na postawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058), że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrana została oferta nr: 7, przedstawiona przez :

STD Jarosław Dąbrowski, 05-831 Wola Krakowiańska 38D

- oceniona została jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru ofert (cena-100%) i uzyskała 100 punktów.

Zamawiający informuje o wykluczeniu z postępowania oferty numer 5, wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Rembert  sp. z o.o., ul. Bokserska 77,

02-690 Warszawa. Oferta w/w firmy zostaje wykluczona z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz.1058), zwanej dalej ustawą, oraz informuje że w związku z powyższym jego oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5.

Uzasadnienie: Nie zostało wniesione wadium.

Uzasadnienie zostanie wysłane do powyższego oferenta osobnym pismem.
 
Zaakceptowano decyzją dyrektora
Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie
Inż. Antoniego Kobusa
Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2009-03-26 08:43:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2009-03-26 08:47:51)