Nieruchomość przeznaczona do 25-letniej dzierżawy


Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego informuje, iż w dniach od 26 marca 2009 r. do 17 kwietnia 2009 r. podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do 25-letniej dzierżawy.

Szczegółowy opis nieruchomości zamieszczony jest na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2009-03-27 12:13:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2009-03-27 12:14:28)