Odpowiedzi na zapytanie do siwz z dnia 18.05.09r. w postępowaniu przetargowym na dostawe sceny estradowej wraz z zadaszeniem dla Starostwa Powiatowego w Piasecznie