Modyfikacja treści siwz z dnia 27.05.09 r w postępowaniu przetargowym na wykonanie przebudowy pawilonu nr 2 w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, ul. Szpitalna 1.