Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 29.05.09r. w postępowaniu przetargowym na Opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, decyzji pozwolenia wodnoprawnego,dla budowy ul. Cyraneczki w gm. Piaseczno na odcinku od ul. Wilanowskiej do granicy z gm. Lesznowola.