Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - część nieruchomości z obrębu Chyliczki gm. Piaseczno

OGŁOSZENIE

STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO

z dnia 5 czerwca 2009r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości

przeznaczonych do oddania w najem

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity w Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.) Starosta Piaseczyński ogłasza, co następuje:

I.

Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczona została do oddania w najem część nieruchomości z obrębu: Chyliczki gm. Piaseczno, opisana dokładnie w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

II.

Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piasecznie w okresie od 08.06.2009r. do 29.06.2009r.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - część nieruchomości z obrębu Chyliczki gm. Piaseczno

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2009-06-08 10:49:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2009-06-08 12:21:30)