Remont nawierzchni bitumicznej na drodze nr 2841W - ul. Postępu w Nowej Woli, gm. Lesznowola