Informacja o wyniku postępowania na wykonanie wyceny nieruchomości Skarbu Państwa