Informacja o zakończeniu przetargu - oddanie w dzierżawę na okres 25 lat zabudowanej nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego położonej w Piasecznie, przy ul. Elektronicznej 4

Piaseczno, 24 lipiec 2009 r.

INFORMACJA

Komisja przetargowa powołana Uchwałą Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego nr 123/2/09 z dnia 23 kwietnia 2009r. informuje, iż w dniu 9 lipca 2009r. odbył się przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 25 lat zabudowanej nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego położonej w Piasecznie, przy ul. Elektronicznej 4, stanowiącej wg ewidencji gruntów działki nr nr: 18/3, 18/4, 18/6, 19/12, 19/13, 19/14, 19/15, 19/16, 33/14 z obrębu 18 o łącznej powierzchni 6412 m².

W przetargu wziął udział jeden oferent:

1) „Tomitex Export-Import” Sp. z o.o. z Piaseczna;

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosiła 80.000,00 zł brutto rocznie.

W wyniku postąpień Pan Piotr Małecki, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Tomitex Export- Import” z/s w Piasecznie zaproponował kwotę rocznego czynszu dzierżawnego w wysokości 82.000 zł brutto, z którym zostanie podpisana umowa dzierżawy w/w nieruchomości.

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2009-07-29 08:23:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2009-07-29 08:25:20)