Wykaz nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego przeznaczonych do oddania w najem - ul. Kościuszki 9, Piaseczno